Eräs potilaskertomusmerkintä

Potilas: naisoletettu, synt. 6.12.1917

Tulosyy: ADHD-epäily

Status: Ulkoisesti huoliteltu 106-vuotias rouva. Antaa ikäisekseen fyysisesti hyväkuntoisen vaikutelman.

Sairaushistoria ja sosiaalinen tilanne: Syntynyt puutteen keskelle v. 1917. Lapsuutta leimannut voimakkaasti kahtiajakautunut, riitaisa ilmapiiri. Kärsinyt vakavan trauman vuosina 1939-44, oireilee PTSD-oireina ajoittain vieläkin. Silti integroitunut työelämään hyvin 1950-luvulta lähtien. Ammatiltaan yksinyrittäjä, kuvaa työnteon olleen lääke. Vapaa-aikana murtomaahiihtoa.

Sosiaaliset suhteet nuoruusiässä haastavia, mutta kokee tunnetaitojen vahvistuneen kohti 1900-luvun loppua. Kaiken kaikkiaan 60-luvulta eteenpäin pitkä vakaa jakso elämässä, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne vakiintunut, perustanut perheen. Kuitenkin 1990-luvun alussa henkisesti vaikea jakso, kuvaa olleensa ‘täysin lamassa’. Kokee ettei tästä toipunut ennalleen.

Päihdekäyttö: Kärsinyt alkoholiongelmasta koko viime vuosisadan, mutta humalahakuinen juominen alkanut vähentyä 90-luvulta lähtien.  Nykyään hoitaa ahdistustaan välillä bilehuumeilla, mutta ei koe sitä ongelmaksi.

Hoidon tarve: Viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntynyttä ahdistusta, masennusta. Tunnistaa pakenevansa suorittamiseen. Työnteon ja harrastusten määrä lisääntynyt tasaisesti, kokee sekä ulkoisia että sisäisiä paineita. Jatkuvaa levottomuutta, keskittymiskyvyttömyyttä, univaikeuksia. Myös mielihyvän ja merkityksen puutetta. Päivittäinen ruutuaika vaihtelee seitsemästä kahteentoista tuntiin, mutta ei näe tällä yhteyttä oireiluun. Kärsii mielestään ADHD:sta, haluaa tutkimuksiin.

Huolissaan lapsistaan, lapsenlapsistaan ja lapsenlapsenlapsistaan, joilla samat oireet.

Hoitosuunnitelma: Keskustellaan hoitovaihtoehdoista. Potilas vaatii ADHD-lääkitystä. Kehotettu ensin vähentämään ruutuaikaa ja suorittamista. Suositellaan luonto- ja musiikkiterapiaa. Potilas ilmaisee tyytymättömyytensä, agitoituu, vaatii saada tavata ylilääkärin. Poistuu vastaanotolta kesken kaiken affektiivisena.

Jatkot: Tehdään lähete peruslabroihin. Allekirjoittanut konsultoi vaikeahoitoisten erityispoliklinikkaa.

Hoitaja soittaa potilaalle ensi viikolla, jos labroissa akuuttia, jos hoitajia ensi viikolla on.

Leave a Comment